top of page

Motivernde Samtaler

Har du ambivalens til forandring. En del av deg ønsker, og en annen del av deg ar ikke lyst til å ta tak i det?

Motiverende samtaler handler om å bygge motivasjon der denne mangler. Det kan handle om motivasjon i forbindelse med helserelaterte endringer som røykeslutt, endring av alkohol/rus, økt fysisk aktivitet og endring av kosthold, vektnedgang, og andre temaer.

Det å jobbe med motivasjon handler om å utforske de faktiske konsekvensene for deg med å fortsette som før. Det handler om å bygge tillit og utforske hvordan forandring kan skje. Det kan innebære å lage en konkret og gjennomførbar plan. 

bottom of page