top of page

INDIVDUELL SAMTALERTEARPI

  • Har du bekymringer eller uro, og trenger noen å snakke med? 

  • Har du vanskelig for å kontrollere sterke eller vonde følelser?

  • Sliter du med dårlig selvfølelse? 

  • Ønsker du mer flyt, glede og tillit i livet?

  • Vil du utvikle deg som menneske og kunne ta gode valg?

  • Ønsker du å finne bedre måter å håndtere tanker, følelser og livssituasjonen på?

          Da kan det hende at gestaltterapi er noe for deg.

iStock-1064027420_edited.png

I de individuelle samtalene fokuserer vi på det du ønsker å ta opp, og utforsker og jobber med dine temaer.

Det er særlig to prosesser jeg er opptatt av i timene.

Den første prosessen handler om å skape bevissthet, slik at du kan se tydeligere hva du velger og hvordan du reagerer, og hvordan dette virker på deg, dine relasjoner og livet ditt. Det andre handler om å finne gode strategier slik at du aktivt kan velge andre reaskjonsmåter. Dette kan være strategier for å endre tanker, følelser eller reaksjoner i kropp. Vi jobber med tanker ved å bli kjente med negative tanker, utfordre disse og fremme alternative tankemønstre. Følelser jobber vi i hovedsak med ved å anerkjenne, validere og stå i. Reaksjoner i kropp kan handle om angst og stressreaksjoner, og vi jobber med disse ved å bli kjent med hvordan du kan hjelpe deg selv å spenne av, slik at de negative responsene i kropp kan falle til ro.

Ved å jobbe på denne måten, kan du få kontroll på følelser og tanker, i istedenfor at de har kontroll over deg. Slik jeg ser det, er dette veien til frihet. Å være den som har kontroll i eget liv, og at ikke det er omstendighetene, følelsene og tankene eier deg. 

For å integrere det vi jobber med i timene, vil jeg ofte anbefale at du jobber mellom timene. Dette handler som regel om å gjenta noen av øvelsene og strategiene som vi jobber med i ro og mak i ditt eget hjem. 

bottom of page