top of page

PARTERAPI

  • ​Vanskelig å kommunisere?

  • Konflikter i forholdet?

  • Sliter èn eller begge med tillit?

  • Har dere opplevd utroskap eller løgner?

  • Opplever dere sinne, irritasjon, avvisning, taushet?

iStock-1649924742_edited.png

I parterapi kan dere få hjelp til å styrke forholdet deres, enten utfordringene består i at dere kommuniserer dårlig, at dere har konflikter og krangler, om dere har lite nærhet og intimitet, om dere føler dere ensomme i forholdet og andre temaer dere opplever som utfordrende.

Dere vil få hjelp til å snakke ut om det vanskelige og såre, få anledning til både å bli hørt og lyttet til, og få verktøy for å bedre kommunikasjon, empati og forståelsen for hverandre. 

I samtalene jobber vi med  utfordringene dere har som par. Vi bevisstgjør både hvordan dere reagerer, og hvordan dette påvirker den andre.  Å bli klar over automatiserte reaksjoner og uhensiktsmessige mønstre gir mulighet til valg av andre strategier i relasjonen. Som terapeut støtter jeg dere i å samtale slik at dere kan forstå hverandre, anerkjenne hverandres ståsted, følelser, behov og tanker - uten at dere nødvendigvis må være enig. 

Terapien er en ramme for samtalen der vi sammen kan utforske hvordan dere blir påvirket av hverandre, hvordan dere på hver deres kant opplever møte med den andre, og hvordan dere kan utvikle dere i en positiv retning som par.

 

Her er noen grunnleggende elementer som vi jobber med i timene:

  1. Kommunikasjon: Som terapeut kan jeg hjelpe dere med å forbedre kommunikasjonen. Dette inkluderer å lære effektive kommunikasjonsferdigheter, lytteferdigheter og forståelse av partnerens perspektiv.

  2. Konfliktløsning: Vi utforsker og blir kjent med konflikter og hvordan dere kan utvikle sunne måter å løse uenigheter på. 

  3. Forståelse av følelser: Dere får støtte til både å forstå og uttrykke følelser på en konstruktiv måte. 

  4. Endringsarbeid: Parterapeuten kan utforske individuelle og felles mål for endring. Dette kan inkludere endringer i atferd, holdninger eller forventninger.

  5. Styrking av forholdet: Gjennom parterapi kan par også fokusere på å styrke forholdet sitt ved å bygge positiv kommunikasjon, tillit og intimitet.

Det er viktig å merke seg at parterapi ikke nødvendigvis er begrenset til problemløsning. Mange par søker også terapi for å styrke et allerede sunt forhold eller for å få veiledning før de står overfor større utfordringer.

 

iStock-1284207265_edited.png

Parterapitimene varer 1 time og 20 minutter.

Pris: 1800,- 

bottom of page