top of page

HAR DU DET VANSKELIG?

  • Har du det vanskelig, og trenger noen å snakke med?

  • Ønsker du mere flyt, glede og tillit i livet?

  • Vil du utvikle deg som menneske og ta gode valg?

  • Ønsker du å finne bedre måter å håndtere tanker, følelser og livssituasjoner på?

  • Opplever dere utfordringer i paret og trenger en nøytral tredjepart?

Da kan det hende gestaltterapi kan være noe for deg eller dere.

OM TERAPITILBUDET

​Hvorfor søke samtale med terapeut?

Det er ulike grunner for å søke terapi. For mange kan det være godt å bearbeide de vanskelige situasjonene livet byr på hos en samtaleterapeut. I enhver utfordrende situasjon ligger mulighet for mer innsikt og vekst. Som gestaltterapeut kan jeg støtte deg i å møte disse situasjonene på måter som muliggjør utvikling. 

Individuell samtaleterapi

Vi jobber med å skape bevissthet om hvordan tanker, følelser, reaksjoner og erfaringer påvirker deg, og hvordan du kan velge måter å håndtere disse tankene, reaksjonene og følelsene på en måte så du kan ta mer kontroll i eget liv, slik at det er du som velger dine reaksjoner, i stedet for at det er omstendighetene, følelsene og tankene som har kontroll over deg. 

Parterapi

Vi utforsker hvordan dynamikken i paret er, og hvordan dere påvirker hverandre. Slik kan dere bli mer bevisst negative mønstre, og velge andre måter å relatere dere til hverandre på. Vi har fokus på å ta den andres perspektiv for å skape forståelsen for hverandre, øke tillit og trygghet i relasjonen.

En trygg ramme for samtalen

Jeg tror at vekst og utvikling ligger i ethvert menneskes potensiale. Som terapeut  legger jeg til rette for at dette kan skje ved å støtte deg empatisk og forstå ditt perspektiv. Samtidig jobber vi for å utvide erfaringer slik at du kan se nye muligheter og  veier å gå i livet.

Min jobb som terapeut

Min jobb som terapeut er å skape et trygt rom. Gjennom samtalen kan du få økt innsikt i dine tanker, følelser og reaksjoner, og støtte til  å velge andre strategier, slik at du kan håndtere livssituasjonen din på en bedre måte. 

Samarbeid

Samtalen bygger på et samarbeid mellom terapeut og klient. Sammen jobber vi med å finne ut av det du trenger for å komme videre. 

Jeg holder til i et nydelig lokale, med Nidelva som nærmeste nabo.

IMG_5761_edited.jpg
bottom of page